25 lat Samorządności

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Samorządności. W jego trakcie obchodzimy nie tylko 25. rocznicę przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, ale także 30. rocznicę uchwalenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

Przed 25 laty, 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Był to pierwszy krok w procesie decydowania obywateli  o sprawach, które ich dotyczą. Rozpoczął się proces odradzania samorządności w Polsce. Ważnym etapem zmian w ramach reformy samorządowej był też rok 1999, kiedy zmieniono mapę samorządu m.in. powołując 16 samodzielnych województw oraz przywracając powiaty.

Reforma samorządowa jest zaliczana do jednej z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza. Jednym z fundamentów odrodzonego samorządu było przyznanie społecznościom lokalnym prawa do zarządzania częścią spraw publicznych, a gminom, jako podstawowej strukturze samorządowej, przyznanie nie tylko własnych źródeł dochodów, ale możliwości decydowania o kierunku ich wydatków.

Reforma samorządowa została oparta na decentralizacji, która wyzwoliła kreatywność Polaków, gospodarność, pracowitość i mądry patriotyzm. Sukces samorządności to zasługa sprawnych samorządowców oraz aktywnych obywateli. Te 25 lat to srebrne gody, to wspólny sukces Polski i Polaków.

To także praca prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów i marszałków województw oraz tysięcy radnych miejskich, gminnych i wojewódzkich, praca często w okresie wielu kadencji. Za co serdecznie chciałbym podziękować. Dziękuję za przedkładanie dobra publicznego ponad dobro osobiste, za pracę na rzecz rozwoju i świetności Naszych Małych Ojczyzn. Dziękuję za mądrą gospodarność, wsłuchiwanie się w potrzeby lokalnego społeczeństwa oraz pracę na rzecz samorządowej społeczności. Dziękuję za odpowiednie wykorzystanie środków unijnych,  za co jesteśmy stawiani za wzór w Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020, dzięki decentralizacji, więcej środków będzie zarządzanych przez samorządy. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województwa będą mogły wydać ponad 130 mld zł. Ufam, że nadal będą one wykorzystywane zgodnie z potrzebami lokalnego społeczeństwa.

Przed samorządem stoją nowe wyzwania-potrzeba nowych regulacji prawnych. Konieczna jest nowa ustawa o finansowaniu zadań samorządu i decentralizacji zadań. Tymi kwestiami zajmuje się m. in. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Powiaty, miasta i gminy są wizytówką Naszej Ojczyzny. To samorządy decydują o tym, jak nam się żyje i na jakim poziomie świadczona jest większość usług publicznych, a sprawnie funkcjonujące samorządy to podstawa budowania zaufania obywateli do Naszej Ojczyzny.

Z okazji 25 lat Samorządności składam wszystkich Samorządowcom oraz Pracowników Samorządowym życzenia pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji z pracy zawodowej i społecznej oraz realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Grzyb

podpis kolor

Poseł do Parlamentu Europejskiego

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?