50-lecie Służb Melioracyjnych Wielkopolski

W Sali Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia Służb Melioracyjnych Wielkopolski.  

Podczas uroczystości, która odbyła się 5 września, zaprezentowana została działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) oraz instytucji, które podczas minionych pięćdziesięciu lat zajmowały się kwestiami zapobiegania powodziom, suszom czy budową zbiorników retencyjnych. Zostały także poruszone sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracyjnych oraz pozyskiwaniem środków unijnych na prowadzenie działań inwestycyjnych. Nie zabrakło odniesień do ekologii w sposobach realizacji zadań służb melioracyjnych w Wielkopolsce.

W imieniu Posła Andrzeja Grzyba życzenia z okazji jubileuszu na ręce Dyrektora WZMiUW Arkadiusza Błochowiaka przekazała asystentka Kinga Kołodziejczak. 

“Z okazji jubileuszu 50-lecia Służb Melioracyjnych Wielkopolski składam Panu Dyrektorowi oraz pracownikom Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu gratulacje i wyrazy uznania. Niech dzień Jubileuszu będzie wielkim świętem i przyniesie wiele radości. Dokonania wszystkich, którzy przez 50 lat kształtowali wizerunek Zarządu zasługują na największe uznanie. To dzięki ich wysiłkom WZMiUW jest dziś prężnie rozwijającą się instytucją. Wierzę, że będzie ona dynamicznie rozwijała się przez kolejne lata i realizowała swe naczelne zadania w dziedzinie gospodarki wodnej – czytano w liście od Posła.

Swoją obecnością uroczysty jubileusz uświetnili m.in. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, Posłowie na Sejm RP Stanisław Kalemba oraz Józef Racki, Członek Zarządu WW Krzysztof Grabowski, Radni Sejmiku Zbigniew Haupt oraz Czesław Cieślak, samorządowcy województwa wielkopolskiego, dyrektorzy wielu instytucji, a przede wszystkim pracownicy Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Tekst: www.umww.pl oraz KK

Zdjęcia: Kaya Żabińska

Zobacz również:  www.portalsamorzadowy.pl – Największą wartością służb melioracyjnych jest dobrze przygotowana kadra

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?