Andrzej Grzyb upomina się o prawa chrześcijan w Iraku

W odbywającej się w Parlamencie Europejskim debacie o sytuacji w Iraku poseł Andrzej Grzyb (EPL, PSL) upomniał się o prawa mniejszości etnicznych i religijnych w Iraku, w szczególności wskazując na chrześcijan, których populacja w ostatnich latach zmniejszyła się tam o ponad połowę. Wielu z nich uciekło przed prześladowaniami do krajów ościennych, w tym Syrii, inni musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania, przenosząc się w inne rejony Iraku. Ich problemy pogłębia dramatyczna sytuacja w Syrii, zmuszająca ich do powrotu lub dalszej emigracji.

„Mimo zmniejszenia natężenia ataków, prześladowania są obecne. Tutaj chcę jednak docenić starania rządów, w tym wzmocnienie ochrony kościołów. Symboliczne jest uczestnictwo premiera Malikiego i liderów społeczności muzułmańskich w ubiegłym roku konsekracji kościoła, który był obiektem ataku terrorystycznego przed czterema laty” – ocenił postawę rządu Iraku.

[vc_button title=”ŚWIATOWY INDEKS PRZEŚLADOWAŃ 2014 – www.opendoors.pl” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_arrow” size=”btn-large” href=”https://www.opendoors.pl/przesladowania/2014_sip/”]

swiatowy_indeks_przesladowan

Wypowiedź Posła podczas debaty:

“Ta debata dzisiaj związana jest z faktem, że dochodzą do nas informacje o ciągle jednak pogarszającej się sytuacji zewnętrznej w Iraku. Bezpieczeństwo ludzi jest zagrożone, zagrożone jest również bezpieczeństwo mniejszości, uchodźców. Również ten przykład obozu Ashraf, o którym mówił pan poseł Wojciechowski, jest tutaj dobitnym przykładem. Sytuacja tej oczywiście nie polepszają niepokoje w całym regionie, w szczególności zaś sytuacja w Syrii. Bardzo niedobrze byłoby, gdyby ten konflikt przelewał się jeszcze poza granice Iraku. W tym kontekście trzeba wspomnieć również o trudnej sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych, które narażone są na ataki, zarówno ze strony grup walczących z rządem Iraku, jak również na dyskryminację ze strony legalnych ośrodków władzy, i to zarówno federalnych, jak i częściowo też w autonomii kurdyjskiej. Nie ma większych postępów, jeśli chodzi o zakończenie konfliktu między szyitami a sunnitami. Setki tysięcy chrześcijan w wyniku prześladowań musiało uciekać ze swojego miejsca zamieszkania, m.in. na teren autonomii kurdyjskiej, opuściło tez Irak do Syrii. W chwili obecnej ci ludzie wracają. Mimo zmniejszenia natężenia ataków, prześladowania są obecne. Tutaj chcę jednak docenić starania rządów, w tym wzmocnienie ochrony kościołów. Symboliczne jest uczestnictwo premiera Malikiego i liderów społeczności muzułmańskich w ubiegłym roku konsekracji kościoła, który był obiektem ataku terrorystycznego przed czterema laty”.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?