Biznes i Prawa Człowieka – to się opłaca

W  ramach wspólnego posiedzenia Podkomisji Praw Człowieka (DROI) i Komisji Handlu Międzynarodowego  (INTA) odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz Biznesu i Praw Człowieka (środa 03 maja 2017). Wysłuchanie jest organizowane m.in. z inicjatywy koordynatora Grupy Europejskiej Partii Ludowej posła Andrzeja Grzyba, za sprawą którego DROI zleciło przygotowanie badania nt. Wdrażanie Zasad Wytycznych ONZ ws. Biznesu i Praw Człowieka, porównującego sytuację na świecie i w UE, a którego wyniki będą przedmiotem środowej debaty. W ramach wysłuchania poruszone zostaną również tematy takie jak m.in. księgowość – sprawozdawczość pozafinansowa i należyta staranność w łańcuchu dostaw i tworzenia wartości produktu; prace międzyrządowej grupy roboczej ONZ ds. wiążącego prawnie instrumentu ws. korporacji międzynarodowych.

 

Opracowanie wyników badania nt.: “Wdrażanie Zasad Wytycznych ONZ ws. Biznesu i Praw Człowieka”

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf

 

Wysłuchanie DROI-INTA dostępne na żywo i archiwalnie we wszystkich językach UE w Internecie – link zostanie podany na stronie EP DROI: http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/droi/home.html

 

Posiedzenie DROI-INTA 03 maja 2017, 15h00-18h30, sala: PHS P5B001

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?