dr Andrzej Grzyb: Czas na energetykę powszechną

Moje poglądy na energetykę obywatelską, czy może jako ludowiec powinienem powiedzieć, energetykę powszechną, są od dawna znane. Przynajmniej tym, którzy interesują się pracami Parlamentu Europejskiego i tym organizacjom, które z Parlamentem Europejskim blisko współpracują – pisze Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Energetyka obywatelska jest mi bardzo bliska.

Energetyka obywatelska to prosumeryzm, gdzie konsument jest równocześnie wytwórcą energii.

Energetyka obywatelska to wspólnoty energetyczne, świadczące usługi na rzecz lokalnych społeczności – jak wielkopolski Ostrowski Klaster Energetyczny.

Energetyka obywatelska to czysta energia i odnawialne źródła energii.
Energetyka obywatelska to energetyka rozproszona, a rozproszone systemy wytwarzania energii jest trudniej zdestabilizować.

Dlatego też w czasie moich 10 lat pracy w Parlamencie Europejskim zabiegałem o rozwiązania korzystne dla prosumentów i społeczności energetycznych, zapisane przede wszystkim w dyrektywie o wspieraniu odnawialnych źródeł energii oraz rozporządzeniu o zarządzaniu Unią Energetyczną.

Uważam, że Energetyka obywatelska w wydaniu prosumenckim oraz społeczności energetycznych są koniecznym elementem uzupełniającym energetykę zawodową. Energetyka obywatelska jest również niezbędnym składnikiem niskoemisyjnej transformacji energetycznej.

Mówimy o tym od dawna.

 

Przeczytaj cały artykuł na: biznesalert.pl

 

 

zdjęcie: www.greendreamboats.com/arp-nagradza-innowacje-w-przemysle-stoczniowym/biznesalert-logo/

materiał: biznesalert.pl/energetyka-strategia-energetyczna-polska-andrzej-grzyb/

 

 

 

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?