PE zaprezentuje w Genewie priorytety w związku z 37 sesją Rady Praw Człowieka ONZ

Delegacja PE 5-6 marca uda się do Genewy w związku trwająca 37 sesją Rady Praw Człowieka ONZ. Delegacji będzie przewodniczyć poseł do PE Andrzej Grzyb (PSL) koordynator Grupy EPL w PE ds. Praw Człowieka.

Delegacja w ramach intensywnej agendy spotkań poruszy szereg priorytetowych zdaniem PE tematów wspierając priorytety UE przyjęte w konkluzjach Rady z 26 lutego oraz bazując na przyjętym przez PE w grudniu 2017r. sprawozdaniu o prawach człowiek i demokracji na świecie w tym m.in.: wolność religii i wyznania w tym ochrona mniejszości chrześcijańskich na świecie, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw za prawa człowieka, prawa osób niepełnosprawnych, prawo do prywatności i ochrona danych osobowych, prawa dzieci i ich sytuacja w konfliktach zbrojnych, wyzwania migracji. Delegacja spotka się z wieloma organizacjami pozarządowymi, ambasadorami państw ONZ oraz wysoko postawionymi przedstawicielami ONZ na czele z Wysokim Komisarzem ds. Praw Człowiek ONZ księciem Zeid Ra’ad Al Hussein.

 

Roczny raport o Prawach Człowieka i demokracji na Świecie. Podsumowanie Andrzeja Grzyba w Strasburgu

Działania na rzecz praw osób prześladowanych, wsparcie dla niepełnosprawnych – opinia Andrzeja Grzyba do rezolucji PE na sesję UNHRC ONZ

ONZ chce lepszej ochrony praw człowieka w starciu z globalnym biznesem. Trwają prace nad traktatem w tej sprawie

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – CSR: BIZNES I PRAWA CZŁOWIEKA – TO SIĘ OPŁACA!

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?