Ochrona powietrza – MCP (Emisja ze Średnich Obiektów Spalania)

Polskie Stronnictwo Ludowe wyszło z propozycją Narodowego Programu Antysmogowego, jego główne założenia to dofinansowanie do wymiany pieców i ogrzewania, zakaz palenia odpadami i montażu instalacji niespełniających norm bezpieczeństwa, budowa wież antysmogowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Warto przypomnieć, że termin wdrożenia dyrektywy MCP (emisja ze średnich obiektów spalania), której autorem z ramienia PE był poseł Andrzej Grzyb, mija na przełomie października i listopada 2017 roku. Czy stanie się ona receptą, która pozwoli zmniejszyć skalę zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu? Wszystko zależy od rządów krajów członkowskich.

Działania na tym polu są od dawna podejmowane przez posłów PSL. Jednym z przykładów może być inicjatywa wspierająca rozwój prosumenckiej energetyki odnawialnej. Posłowie PSL angażują się również w ochronę powietrza na forum Europejskim.  Andrzej Grzyb (PSL, EPL), poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego PE (ENVI),był sprawozdawca z ramienia Parlamentu Europejskiego Dyrektywy o redukcji niektórych zanieczyszczeń ze średnich obiektów spalania energetycznego. Jako sprawozdawca wypracowywał stanowisko PE oraz negocjował w imieniu PE z Radą UE i Komisją Europejską ostateczny kształt dyrektywy, która przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W polskich realiach znacząca część tego typu instalacji to instalacje ciepłownicze, w dużej mierze będące własnością samorządów, część z nich znajduje się w takich instytucjach jak szkoły czy szpitale. Dyrektywa była częścią pakietu regulacji dotyczącego czystego powietrza i miała na celu długoterminowe ograniczenie emisji takich szkodliwych związków jak tlenki siarki czy azotu oraz pyły. Wypełniała lukę w prawie europejskim między regulacjami dotyczącymi ekoprojektu, obejmującymi obiekty spalania do 1MW i dużymi instalacjami przemysłowymi większymi niż 50MW.

Andrzej Grzyb o nowej dyrektywie mówił na antenie:

Polskie Radio “Polska i Świat”  (od 11 minuty 50 sekundy)

W efekcie prowadzonych przez posła Grzyba negocjacji udało się osiągnąć kształt prawa, który skutecznie ograniczy emisję szkodliwych zanieczyszczeń, równocześnie nie powodując nadmiernych kosztów dla operatorów oraz odbiorców ciepła, w tym ludności korzystającej z ciepła z osiedlowych i miejskich ciepłowni. – W Unii Europejskiej potrzebujemy prawa, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie korzyści środowiskowych utrzymując optymalne koszty. Musimy dbać o jak najwyższą jakość powietrza którym oddychamy, ale równocześnie nie możemy zapominać o innych potrzebach społecznych. Dyrektywa o emisjach ze średnich obiektów spalania, której byłem sprawozdawca jest dobrym przykładem pogodzenia tych wartości. – Andrzej Grzyb.

Zobacz wcześniejsze wpisy:

Sprawozdanie Andrzeja Grzyba do dyrektywy MCP na sesji plenarnej

Ograniczenie emisji ze średnich obiektów spalania

Rozstrzyga się przyszłość polskich ciepłowni

Uroczyste podpisanie dyrektywy MCP

Narodowy Program Antysmogowy według PSL

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?