Parlamentarzyści Ruchu Ludowego

Przedstawiciele Stowarzyszenia Parlamentarzystów Ruchu Ludowego z wizytą w Parlamencie Europejskim w ramach Kongresu Europejskiej Unii Seniorów

W dniach 7-8 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia Parlamentarzystów Ruchu Ludowego: Jan Czaja, Zbigniew Kwiczak, Ryszard Miazek, Adam Stadnik, Teofil Stanisławski oraz Henryk Strzelecki, uczestniczyli w Kongresie sprawozdawczo-wyborczym Europejskiej Unii Seniorów* (ESCU) zorganizowanym w Brukseli. Wizytę delegatów Ruchu Ludowego współorganizowali Posłowie do Parlamentu Europejskiego PSL: Andrzej Grzyb, Arkadiusz Bratkowski, Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski. W pierwszym dniu Kongresu w delegatów w ramach spotkania zorganizowanego w PE powitali Posłowie Andrzej Grzyb i Arkadiusz Bratkowski. W spotkaniu uczestniczyła także Joanna Jarecka-Gomez – Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Europejskiej Partii Ludowej.

[GALERIA FOTOGRAFII]

Poseł Andrzej Grzyb – Wiceprzewodniczący Klubu EPL PO-PSL omówił najważniejsze sprawy, którymi obecnie zajmuje się Parlament Europejski. Poseł do PE Arkadiusz Bratkowski zrelacjonował tematy przewodnie prac w komisjach parlamentarnych. Duże zainteresowanie delegatów Ruchu Ludowego, wzbudzała działalność Posłów PSL w strukturach Partii EPP. Po ciekawej dyskusji Delegaci udali się na obrady Kongresu.

Kongres rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącego ESCU Dr. Bernharda Wormsa, który podkreślił konieczność sprostania wyzwaniu, jakim jest pozytywne zjawisko coraz dłuższego życia mieszkańców Europy. Polscy przedstawiciele mieli także możliwość wysłuchania wystąpień m.in. Przewodniczącego Rady Europejskiej – Hermana Van Rompuy’a, oraz byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Dr. Hansa-Gerta Pöetteringa. Głównym punktem obrad był wybór nowych władz ESCU. Nowym Przewodniczącym została Prof. Dr. Em. An Hermans.

Drugiego dnia obrad Kongresu Parlamentarzyści Ruchu Ludowego wysłuchali wykładu na temat „Aktywnego starzenia się”, który wygłosił Tomi Huhtanen – (Director of Centre for European Studies). Punktem kulminacyjnym tego dnia obrad było przyjęcie „Deklaracji Brukselskiej ”. Dokument ten jest manifestem przeciwko dyskryminacji i marginalizacji osób starszych w życiu społecznym. Wzywa rządy i społeczeństwa do stworzenia warunków umożliwiających osobom starszym godne i niezależne życie oraz apeluje o traktowanie seniorów na równi z innymi grupami wiekowymi.

Ostatnim punktem pobytu przedstawicieli Stowarzyszenia, dzięki uprzejmości Posłów PSL było zwiedzanie Brukseli.

Opracoweali: Paweł Adam i Borys Brzeziński

*European Senior Citizens’ Union (ESCU) – stowarzyszenie Europejskiej Partii Ludowej (EPP), założone w Madrycie w 1995 roku. Jest największą organizacją polityczną seniorów w Europie, reprezentowaną w 27 krajach przez 41 organizacji i około 1.269.000 członków. Główną działalnością ESCU jest: wspieranie rozwoju prawodawstwa na rzecz osób starszych, promocja roli osób starszych w starzejącym się społeczeństwie oraz przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu ze względu na podeszły wiek.

 

Czytaj więcej na temat ESCU: http://www.eu-seniorunion.info/

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?