Polska w Unii Europejskiej – kolejna rocznica

1 maja przypada jedenasta rocznica wejścia Polski do UE. Jest to dobry moment do krótkiego podsumowania naszej obecności w Unii.

Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Rozpoczęcie procesów integracyjnych między Polską i Europą nastąpiło jednak o wiele wcześniej, bo już w 1989 roku, kiedy UE jeszcze nie istniała. W 2003 roku Polska podpisała traktat akcesyjny w Atenach, który stanowił prawną podstawę przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Razem z Polską 1 maja 2004 roku do UE przystąpiło jeszcze dziewięć innych państw. Były to kraje nadbałtyckie, takie jak: Łotwa, Estonia i Litwa, kraje Europy Środkowej, czyli Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia, a także Malta i Cypr.

Nie da się ukryć, że Polska jest jedynym z największych i najludniejszych krajów wspólnoty. Przystąpienie Polski do UE podzieliło nas na zwolenników akcesji, zdecydowanych przeciwników oraz tych, którzy nie mieli zdania na ten temat. Nie da się jednak ukryć, że Unia Europejska wiele dała Polsce i są to skutki długofalowe.

W naszym kraju obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy, co związane jest między innymi z otwarciem dla Polaków unijnych rynków. Umożliwiło to nie tylko swobodny przepływ towarów, zarówno importowanych jak i eksportowanych, ale również dało możliwość wyjazdu w celach zarobkowych dla wielu naszych rodaków. Unia Europejska dała szansę również na rozwój w kraju, dzięki przeznaczaniu funduszy unijnych na otwieranie nowych firm, zakup pojazdów, remonty dróg oraz budowę różnorodnych obiektów.

Polska jest jednym z krajów, które najlepiej wykorzystują dotacje unijne. W latach od 2007 do 2011 roku naszemu krajowi zostało przekazane około 26 miliardów euro. Pieniądze zostały wykorzystane na rozwój obszarów wiejskich, tworzenie nowych firm czy modernizowanie dróg. Wiele osób coraz chętniej składa wnioski o pozyskanie unijnych dotacji na rozwój firmy. To dla nich szansa na spełnienie marzeń o własnym biznesie bez konieczności brania kredytu bankowego. Przed nami nowa perspektywa dofinansowań ze środków unijnych na lata 2014-2020. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności.

Unia to także szansa na zaistnienie Polaków na arenie międzynarodowej. W ciągu tych kilkunastu lat, od kiedy nasz kraj stał się członkiem UE, wielu naszych rodaków piastowało w instytucjach unijnych dość znaczące stanowiska. Były to takie posady, jak: Sędzia Trybunału Sprawiedliwości, Dyrektor Generalny w Radzie Unii Europejskiej, Komisarz Europejski ds. Budżetu i Programowania Finansowego, Audytor w Trybunale Obrachunkowym, Wicedyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rolnictwa w Komisji Europejskiej czy pełniona od 1 grudnia 2014 przez Donalda Tuska funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej, który został  także mianowany przewodniczącym szczytów państw strefy euro.

Unia Europejska była, jest i będzie dla Polski szansą. Tylko od nas zależy, jak będziemy daną nam szansę wykorzystywać.

źródło:  www.uniaeuropejska.info.pl

Sondaż CBOS
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Sondaz-CBOS-89-proc-Polakow-popiera-czlonkostwo-Polski-w-UE,wid,16563749,wiadomosc.html?ticaid=114c62

Podsumowanie ostatnich 10 lat członkostwa Polski w UE:
http://zmieniacunie.money.pl/10;lat;polski;w;unii;europejskiej;bilans;zyskow;i;strat;infografika,134,0,1525638.html

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?