Posłowie do Paramentu Europejskiego PSL poparli rezolucję o sytuacji w Polsce

Parlament Europejski zdecydowaną większością przyjął rezolucję w sprawie sytuacji w Polsce.  Rezolucje o sytuacji w Polsce poparło 513 z wszystkich 751 posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

Złożono cztery projekty rezolucji:

– popierany przez 5 grup politycznych (Europejską Partię Ludową, Socjalistów, Liberałów, Zielonych, GUE)

– Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

– ENF (m.in francuski Front Narodowy, Marine Le Pen) reprezentowany przez Stanisława Żółtka

– EFDD (m.in. Partia Niepodległości UK Nigela Farage) reprezentowany przez Jarosława Iwaszkiewicza.

 

Posłowie PSL w PE poparli projekt rezolucji przygotowany wspólnie przez 5 frakcji politycznych reprezentowanych w PE. Do poparcia rezolucji większości parlamentarnej skłoniło posłów PSL min. złożenie osobnego, nieracjonalnego projektu rezolucji przez posłów PiS.

 

Przyjęta rezolucja nie zawiera elementów niezgodnych z interesem polskiej racji stanu, ma natomiast na celu zachęcenie do wypracowania kompromisu akceptowalnego na gruncie polskiego prawa. Wyrażono w niej zaniepokojenie paraliżem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, co uznane zostało za zagrożenie dla demokracji, poszanowania praw człowieka i praworządności. W rezolucji PE zaapelował do rządu PiS m.in. o przestrzeganie, opublikowanie i pełne oraz bezzwłoczne wykonanie marcowego orzeczenia TK i wykonanie orzeczenia z grudnia 2015r. Wezwano do pełnego zrealizowania zaleceń Komisji Weneckiej, która na zaproszenie polskiego Rządu dokonała oceny zaistniałej sytuacji.

 

Posłowie PSL w PE odrzucili również poprawki zmierzające do rozszerzenia rezolucji o kwestie ustawy o radiofonii i telewizji, ustawach o prokuraturze i policji, czy wyrębu w Puszczy Białowieskiej, o kwestię aborcji. Zdaniem ludowców rezolucja PE powinna zawierać tylko kwestie jednoznacznie ocenione Komisję Wenecką.

 

PSL przedłożyło w Sejmie RP projekt ustawy konsensualnej, zmierzający do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego, uwzględniający stanowiska wszystkich stron sporu. Wyrażamy nadzieje, że strony skorzystają z propozycji PSL i udowodnią tym samym chęć porozumienia i rozpoczęcia prawdziwego dialogu.

 

Posłowie PSL w PE pomimo licznych zastrzeżeń natury politycznej, uznając kompetencje merytoryczne, poparli kandydaturę Pana Janusza Wojciechowskiego do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

zdjęcie: http://www.europarl.europa.eu/

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?