Posłowie PO-PSL w obronie europejskich nawozów i rolnictwa

Pozyskiwanie nawozów z rolnictwa, odpadów miejskich, ale też, co ważne dla polskiej gospodarki i o co walczyli deputowani z naszego kraju, z innych gałęzi przemysłu. Komisja ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Parlamentu Europejskiego uchwaliła w raport w sprawie nowego rozporządzenia nawozowego.  Prace nad nią trwały rok. W tym czasie wprowadzono ponad tysiąc poprawek do dokumentu.  Głosowanie nad ostateczna wersją w październiku a polskich reprezentantów w Brukseli czeka jeszcze jedno ważne zadanie  – praca nad utrzymaniem europejskiego przemysłu nawozowego – powiedział Andrzej Grzyb. 

 

Celem aktu prawnego jest nowelizacja rozporządzenia nawozowego z 2003 roku.  Propozycja wprowadza do przemysłu nawozowego zasady gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), stwarza podstawy prawne dla wprowadzania na poziomie europejskim nawozów organicznych i organiczno-mineralnych, a także nawozów wytwarzanych z produktów odzyskanych, w tym odpadków organicznych z hodowli zwierząt. 

 – W przemyśle rolniczym i w hodowli zwierząt generowanych jest wiele odpadów zawierających substancje odżywcze dla roślin.  Jednym z celów rozporządzenia jest włączenie tych strumieni do produkcji nawozów, co stworzy rynek na te odpady, poprawiając sytuację rolników  – powiedział poseł PSL Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji AGRI

Innym aktualnym tematem jest odzyskiwanie surowców z odpadów miejskich. 

– Świetnym przykładem przyszłych możliwości jest recycling fosforu.  Unia Europejska uzależniona jest od importu fosforytów, które zawierają wiele zanieczyszczeń, a tymczasem już pracuje się nad odzyskiwaniem fosforu z odpadów.  Odzysk fosforu ze ścieków częściowo rozwiązałby dwa problemy: uzależnienie od importu fosforu, oraz kwestię zagospodarowania ścieków  – wyjaśnia poseł Jarosław Wałęsa, który był sprawozdawcą raportu dot. tego rozporządzenia w komisji INTA.  Rozporządzenie po raz pierwszy, precyzuje także z jakich materiałów mogą być wytwarzane nawozy oraz nakłada limity zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, w nawozach.  

W trakcie prac nad rozporządzeniem we wszystkich komisjach zgłoszono ponad tysiąc poprawek.  Polskim posłom udało się zabezpieczyć kilka najważniejszych kwestii, w tym dalszą możliwość produkcji nawozów z ważnych produktów ubocznych pochodzących z innych gałęzi przemysłu. 

– Przez swój nieuwagę, Komisja Europejska o mało nie zdelegalizowała powszechnej w przemyśle nawozowym praktyki wykorzystywania strumieni bocznych.  Przykładowo, kwas siarkowy lub siarczan amonu, uzyskiwane  przy okazji innych procesów produkcyjnych, nie mogłyby być stosowane przy produkcji nawozów wieloskładnikowych.  Na szczęście wypracowana przez polskich posłów poprawka wpisała te produkty uboczne bezpośrednio do rozporządzenia –  zauważył prof. Dariusz Rosati, nadzorujący w imieniu polskiej delegacji w Grupie EPL, prace nad rozporządzeniem w komisji ochrony konsumentów.  Innym przedmiotem poprawek były minimalne poziomy substancji odżywczych w nawozach, mające zapewnić ich przydatność do produkcji nawozów. 

Głosowanie nad ostatecznym stanowiskiem Parlamentu ws rewizji rozporządzenia na sesję plenarną w październiku. Do tego czasu, posłowie ustalą jeszcze, które elementy rozporządzenia należy poprawić. 

Na pewno kluczowym elementem, któremu będziemy się przyglądać są poziomy niektórych zanieczyszczeń, które w komisji środowiska zostały ustawione tak nisko, że ich utrzymanie spowodowałoby zamknięcie dużej części europejskiego przemysłu nawozowego oraz całkowite uzależnienie UE od importu nawozów z Rosji – podkreśla poseł PSL Andrzej Grzyb, członek komisji ENVI.

Głosowanie zakończyło ponad rok prac w Parlamencie Europejskim.  Wcześniej swoje opinie w tej sprawie wydały Komisje Handlu Międzynarodowego (INTA), Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). 

Po przyjęciu rozporządzenia na sesji plenarnej, tekst ostateczny zostanie ustalony w tzw. trilogu, czyli negocjacjach między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą.  Rozporządzenie najprawdopodobniej zostanie ostatecznie przyjęte w przyszłym roku, a wejdzie w życie nie wcześniej niż w 2020 roku.

 

Źródło: Grupa EPL

Źródło:www.eppgroup.eu/pl/news/Pos%C5%82owie-PO-PSL-w-obronie-europejskich-nawoz%C3%B3w-i-rolnictwa

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?