Dyrektywa o pracownikach sezonowych

Od 2010 roku w Brukseli trwają prace nad dyrektywą harmonizującą warunki pobytu w Unii Europejskiej pracowników sezonowych z krajów trzecich. Dyrektywa nie wprowadza limitów w odniesieniu do ilości pracowników sezonowych w państwach członkowskich, określa natomiast minimalne warunki pracy, zamieszkania i wynagrodzenia, jakie należy zapewnić pracownikom z krajów trzecich. Dodatkowo dyrektywa wprowadza uproszczone procedury rekrutacyjne.

 

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?