Rezolucja w sprawie prześladowań Tatarów krymskich przyjęta

Podczas ostatniej sesji Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie prześladowań Tatarów krymskich. Posłowie potępili dyskryminację oraz łamanie praw człowieka w przypadku ich przywódców Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa oraz dziennikarza Mykoły Semeny.

Parlament podkreślił, że aneksja Krymu przez Federację Rosyjską jest bezprawna i stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego i porozumień europejskich podpisanych zarówno przez Federację Rosyjską jak i Ukrainę.

Posłowie zajęli się także nową falą przemocy wobec osób z albinizmem Malawi i innych krajach afrykańskich. Podczas sesji debatowano również nad zagrożeniem zasad demokracji, państwa prawa oraz praw człowieka na Malediwach.

Jak podkreśla poseł Andrzej Grzyb, członek Podkomisji Praw Człowieka (DROI) – Parlament odgrywa szczególną rolę i ma szczególne uprawnienia w zakresie przestrzegania praw człowieka i walki o te prawa, jak prawo do życia, niedyskryminacji, równości, w tym równości kobiet, a także prawa dzieci, jako szczególnie narażonych na wszelkie przejawy przemocy. Jednym z najważniejszych praw jest jednak prawo do wyznania religijnego, przekonań, kultywowania tradycji i tej różnorodności kulturowej.

– Najbardziej dramatyczne są sytuacje, gdy giną ludzie, dlatego że są innego wyznania, kiedy niszczy się ich dobytek, kiedy również niszczy się dorobek całych pokoleń, dorobek materialny, ale również kulturowy – dodał Poseł Grzyb.

Warto dodać, że Poseł Andrzej Grzyb niejednokrotnie upomniał się o prawa mniejszości etnicznych i religijnych, w szczególności chrześcijan:

www.wiadomosci.onet.pl – Walka o wolność religii w Europie. Sukces polityka z Polski

www.andrzejgrzyb.blog.onet.pl – Światełko dla prześladowanych Chrześcijan

www.wlkp24.info – Chrześcijanie są prześladowani

www.andrzejgrzyb.eu – Ochrona i promocja wolności religijnych na świecie priorytetem

www.andrzejgrzyb.eu – Poseł Grzyb upomina się o Chrześcijan

wwwandrzejgrzyb.eu – Andrzej Grzyb upomina się o prawa Chrześcijan w Iraku

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?