Spotkanie w Zespole Szkół w Wielowsi

W poniedziałek, 12 maja 2014 roku, w Zespole Szkół w Wielowsi odbyło się spotkanie pod hasłem „Polska dziesięć lat w Unii Europejskiej”. Zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Mirosława Kmiecik. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, poseł Andrzej Dera, poseł Piotr Walkowski, europoseł Andrzej Grzyb, Joanna Urbańska i Ewa Fras reprezentujące senator Andżelikę Możdżanowską, starosta ostrowski Paweł Rajski, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, radni gminni: Teresa Lis, Dariusz Majewski, Jerzy Kasprzak, skarbnik gminy Sieroszewice Teresa Grzeszczyk, sołtys Sieroszewic Tadeusz Łapiński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżewie Janina Siudzińska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku Dariusz Ratajczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola w Latowicach Ewa Dudek, przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Wielowsi Renata Koziołek, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mariusz Noculak, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Wielowsi. (…)

źródło: http://www.sieroszewice.pl/index.php?id=1&n_id=1938#

Prowadzący spotkanie zaprosili gości i uczniów do przygotowania analizy typu Swot w czterech zasadniczych obszarach: mocne strony i szanse, słabe strony i zagrożenia przynależności Polski do Unii Europejskiej. Grupy uczestniczące w warsztatach przeszły na halę sportową, gdzie w ciągu 30 minut musiały przygotować plakat z odpowiedziami na te cztery podstawowe pytania. Składy zespołów były następujące. I Grupa: Andrzej Grzyb (europoseł), Anna Kasprzak, Konrad Frydrychowicz, Maria Gołdyn, Mariusz Noculak. II Grupa: Piotr Walkowski (poseł), Dariusz Majewski (radny), Anna Kowalczyk, Piotr Jaźwiec, Adam Maląg, Dawid Zmyślony. III Grupa: Andrzej Dera (poseł), Sylwia Kobierska, Martyna Pomykała, Dawid Piotr, Agata Urban. IV Grupa: Joanna Urbańska i Ewa Fras (z biura senator Andżeliki Możdżanowskiej), Weronika Wojtkowska, Kamil Małecki, Paweł Król, Aleksandra Urban. V Grupa: Paweł Rajski (starosta), Magdalena Rajca, Dominik Grzelak, Piotr Glapiak, Angelika Golus. VI Grupa: Czesław Berkowski (wójt), Patrycja Doruch, Artur Błaszczyk, Weronika Suś, Emilia Krawczyk. VII Grupa: Renata Koziołek (przewodnicząca Rady Rodziców), Julia Gąsiorek, Karol Grzesiak, Angelika Cuper, Dawid Nycek. Równolegle w małej sali informacje na temat punktu Unii Europejskiej podała Marta Kruszyk z Biura Europe Direct. O swojej działalności mówili też: Klaudia Ziemiańska i Wojciech Skrobański. Następnie każda grupa miała pięć minut na omówienie swojej pracy. W konkursie na najbardziej kolorowy plakat wygrał zespół pod przewodnictwem Renaty Koziołek.

W swoim wystąpieniu eurodeputowany gratulował zorganizowania takiego spotkania. – Ten sposób zaprezentowania Unii Europejskiej to jest osobiste przeżycie ze strony uczniów i myślę, że ono ma największą wartość, bo tym przeżyciem młodzież podzieli się ze swoimi rówieśnikami i uczniami – mówił Andrzej Grzyb.

Tekst pochodzi i w całości jest dostępny na stronie: http://www.sieroszewice.pl/index.php?id=1&n_id=1938#

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?