Świętujemy Dzień Europy

Dzień Europy przypomina o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych ogłosił plan współpracy pomiędzy państwami Europy. Plan ten, zwany Deklaracją Schumana, dał początek zjednoczonej Europie. W tym roku obchody Dnia Europy są dla nas szczególne, ponieważ zbiegają się z 10. rocznicą wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

“Plan Schumanna zapoczątkował bardzo ważny etap na naszym kontynencie. Współpracy we wszystkich dziedzinach życia od politycznego, przez gospodarcze, po kulturalne i społeczne. Dał nam też poczucie siły i jedności” – mówi Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

“Głównym celem powołania Wspólnoty Europejskiej było położyć kres krwawym wojnom, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II wojna światowa. Rocznice jej zakończenie obchodziliśmy w dniu wczorajszym. Jedność Europy, stawienie czoła komunizmowi i “nigdy więcej wojen” w Europie – jeszcze w minionym roku o wszystkie te cele byliśmy spokojni.  Mamy nadzieję, że wydarzenia za naszą wschodnią granicą tego nie podważą” – dodał Andrzej Grzyb.

Zdjęcie: http://audiovisual.europarl.europa.eu

dzien_europy

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?