Uniwersytet Ekonomiczny z Poznania

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na seminarium w Parlamencie Europejskim

W dniach 1-5 grudnia bieżącego roku w Brukseli, na zaproszenie Posła Andrzeja Grzyba, odbył się wyjazd studyjny studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziału Ekonomii, specjalności Polityka i gospodarka żywnościowa oraz SKN Gospodarki Żywnościowej. Wyjazd został zorganizowany przy współudziale prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego.

GALERIA ZDJĘĆ

Wizyta w Brukseli obejmowała liczne spotkania i seminaria, które obfitowały w interesujące dyskusje poprzedzone wystąpieniami studentów. W pierwszym dniu studenci wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej Panem Jackiem Wolskim. Poniedziałkowy program tegorocznej edycji przewidywał również seminarium w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli i spotkanie z dyrektorem, Panią Moniką Kapturską. Następnie studenci uczestniczyli w seminarium z udziałem Pana Marcusa Wenig – dyrektorem Przedstawicielstwa Brandenburgii przy UE w Brukseli.

Kolejnego dnia wizyty studenci wzięli udział w seminarium w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Następnie studenci mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanym przez Posła Andrzeja Grzyba seminarium z udziałem Posłów PSL do PE z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI): Jarosławem Kalinowskim i Czesławem Siekierskim. W seminarium uczestniczył także Poseł Arkadiusz Bratkowski. W trakcie seminarium studenci zaprezentowali referaty, które stanowiły wstęp do dyskusji i wymiany poglądów na temat Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Spotkanie z Posłami umożliwiło studentom skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Po spotkaniu z Posłami studenci zwiedzili gmach Parlamentu Europejskiego, w tym biuro Posła Andrzeja Grzyba oraz Parlamentarium.

Ostatniego dnia wizyty zostało zaplanowane seminarium w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z udziałem Radców z departamentu Rolnictwa i Rybołówstwa – prof. Andrzejem Babuchowskim (Radcą – Ministrem, koordynatorem wydziału) oraz Krystianem Kęciekiem (Pierwszym Radcą).

 

Opracował: Paweł Adam

Zobacz: Bruksela: studenci podpatrywali pracę parlamentu

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/katedra-makroekonomii-i-gospodarki-zywnosciowej,c621/aktualnosci,c629/wyjazd-studyjny-do-brukseli-2013,a9932.html

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?