W tym tygodniu w PE

Przestrzeganie praw człowieka na świecie

W najbliższą środę odbędzie się debata nad projektem rezolucji w związku z rozpoczętym w Genewie 28 posiedzeniem  Rady Praw Człowieka ONZ (UNHRC). Ma ona na celu zdefiniowanie priorytetów z zakresu ochrony praw człowieka na świecie. Z ramienia Grupy EPL wspólny projekt rezolucji negocjować będzie poseł Andrzej Grzyb.

Rezolucja zawiera szereg problemów i wyzwań, poruszając najbardziej zdaniem PE rażące przykłady naruszeń praw człowieka. Andrzej Grzyb podkreśla miedzy innymi kwestie rosnącego prześladowania mniejszości religijnych, szczególnie Chrześcijan, wyzwania dla biznesu w ramach Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw za Prawa Człowiek czy sytuacji kobiet i dzieci, zwłaszcza w obszarach działań wojennych. Dokument zawierać ma również katalog państw, w których zdaniem PE dochodzi do największych naruszeń. Poseł Grzyb w imieniu EPP, kładzie nacisk na sytuację we wschodnim sąsiedztwie UE, na Ukrainie czy Białorusi, a także na Bliskim Wschodzie i Afryce m.in. w związku z zbrodniami ISIS i innych bojówek dżichadystycznych.

Więcej wydarzeń: Zapowiedź wydarzeń tygodnia 9-13 marca 2015, Strasburg

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?