Andrzej Grzyb w "Przeglądzie Komunalnym" nr 9

“Przegląd Komunalny” od ponad dwudziestu lat informuje i przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Uznawany jest za najbardziej poczytny miesięcznik branżowy. Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, będący Członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) jest jednym z ekspertów, którego teksty regularnie publikowane są w dziale Europerspektywy. Zapraszamy do lektury:

nr 9 – Z polskiego punktu widzenia

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?