Natalia Grygier

Ukończyła Nauki Społeczno-Polityczne na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 22 lutego do 30 kwietnia 2010 roku odbywała staż w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli.

Uważam ten okres za jeden z najlepszych w moim życiu. Co uderza najbardziej? To bycie w środku instytucji, która skupia w sobie tak wiele różnych elementów. Staż stwarza znakomitą szansę na uczestniczenie w spotkaniach zarówno grup politycznych jak i poznanie zasad funkcjonowania instytucji europejskich. Podczas stażu miałam okazję zapoznać się z pracami Parlamentu a także mogłam obserwować pracę Posła i jego akredytowanych asystentów przy PE. Atmosfera w biurze poselskim jest niepowtarzalna, naprawdę trudno spotkać tak drugi dobrze dobrany zespół.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?