Potencjał gospodarki kooperatywnej dla przemysłu, usług i rolnictwa

The Colaborate Economy

Prace w PE to nie tylko legislacja, ale również pogłębiona refleksja nad dynamicznymi zmianami otaczającego świata, które w bliższej lub dalszej przyszłości mogą stać się wyzwaniem dla prawodawstwa UE. Takim dyskusjom służą m.in. spotkania grupy roboczej Parlamentu Europejskiego ds. Oceny Opcji Naukowych i Technologicznych (STOA: Scientific and Technological Options Assessment), której członkiem jest poseł Andrzej Grzyb.

Głównym tematem warsztatów STOA zorganizowanych 27 stycznia był jeden z istotnych obecnie trendów, tak zwana ekonomia współdzielona (ang. sharing economy/ collaborative consumption). Eksperci i posłowie uczestniczący w warsztatach skupili się na usytuowaniu tego trendu w kontekście technologii Crowd Sourcing, Crowd Funding, Co-Creation, Open Design, Open-Source oraz wielu innych. Podjęto także próbę identyfikacji ich zastosowań i wpływu na pozytywny wzrost gospodarczy w Europie.

O samej ekonomii dzielenia się najprościej można powiedzieć, że jest to forma wymiany dóbr i wspólnej konsumpcji towarów pozytywnie wpływająca na interakcję i komunikację z innymi. Ekonomia współdzielenia sprawia, że już nie trzeba być właścicielem, aby móc z czegoś korzystać. Jeżeli natomiast już coś się posiada, wówczas można się tym podzielić, pomóc i niekiedy jeszcze na tym zyskać. Przykłady? Między innymi aplikacja Uber, która wykorzystuje działanie korporacji taksówkowych, ale zamiast taksówek angażuje prywatne samochody. Coraz częściej korzystamy także z serwisu BlaBlaCar, który spełnia funkcję autostopu. W internetowej bazie możemy odnaleźć interesującą nas ofertę miejsca w samochodzie przy współdzieleniu kosztów przemieszczenia się. Kolejny przykład to serwis Airbnb, który umożliwia wynajęcie pokoju turystom, dzięki czemu w odróżnieniu od pobytu w hotelu mają oni szansę nawiązać kontakt z mieszkańcami wybranego miejsca podróży, niekiedy nawet poznać lokalne zwyczaje. O popularności powyższych i wielu innych przykładów konsumpcji współdzielonej zadecydował przede wszystkim łatwy dostęp i bezpośredni charakter usług. Jak widać, w praktyce ekonomia dzielenia się najczęściej bazuje na serwisach internetowych oraz smartfonowych aplikacjach, dlatego właśnie jest to obszar stale rosnącego potencjału.

W dyskusji STOA wzięli udział znawcy tematu, omawiając takie zagadnienia jak otwarte dane, elektroniczne pieniądze, drukowanie przestrzenne oraz współpracę w Internecie. Każdy z wątków przedyskutowano w kontekście współpracy jako łączącego je czynnika, podając przy tym istniejące już zastosowania, takie jak mikro fabryki prowadzone przez globalną społeczność, której członkowie współpracują w celu tworzenia produktów na dużą skalę, takich jak samochody i motocykle czy też użycie systemów Big/Open Data w przemyśle w celu poprawy wydajności konserwacji i efektywności produkcji dzięki zastosowaniu inteligentnych algorytmów do analizy danych zebranych w wielu zakładach. Zastanawiano się również nad przyszłymi możliwościami oraz kwestiami społecznymi i zdrowotnymi, pytając o drukowanie przestrzenne z recyklingu odpadów organicznych lub też zagrożenia związane z elektroniczną walutą. Jakkolwiek eksperci pomogli rozwiać wiele wątpliwości, temat konsumpcji współdzielonej w kontekście współczesnej cyfryzacji rozwija się na tyle intensywnie, że jedno spotkanie to zdecydowanie za mało.

– Ekonomia kooperatywna to technologie informatyczne czy mikro fabryki, ale to także rozwiązania mogące skrócić dystans między producentami, dostawcami usług i konsumentami, również w tradycyjnych dziedzinach gospodarki, takich jak produkcja żywności. Łatwo bowiem sobie wyobrazić, że za pośrednictwem odpowiednich aplikacji, swoistych “wirtualnych targowisk”, rolnicy mogliby oferować swoje produkty wprost mieszkańcom miast i miasteczek – skomentował poseł do PE Andrzej Grzyb będący członkiem STOA.

Opracowali Urszula Grzesiek i Borys Brzeziński

Więcej na ten temat:

Workshop The collaborative Economy: Impact and Potential of collaborative Internet and Additive Manufacturing (Participants’ booklet) http://www.europarl.europa.eu/stoa/webdav/site/cms/shared/2_events/workshops/2015/20150127/Participant%27s%20Booklet.pdf

Archiwum Rzeczpospolita: Ekonomia współdzielenia w praktyce

http://www.rp.pl/artykul/1133780-Ekonomia-wspoldzielenia-w-praktyce.html

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?