„Polska w świecie w stulecie odzyskania niepodległości” – XVI Forum Polityki Zagranicznej

7 listopada w Warszawie odbyła się XVI edycja organizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Forum Polityki Zagranicznej. Tematem tegorocznego spotkania była „Polska w świecie w stulecie odzyskania niepodległości”, a w śród uczestników przedstawiciele poselskich klubów parlamentarnych oraz eksperci z zakresu polityki zagranicznej. W wydarzeniu udział wziął Poseł Andrzej Grzyb, który reprezentował Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

Prelegenci podkreślali, że tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Wydarzenie to wpisuje się w obchody upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Postawiono pytania dotyczące tradycji politycznych, idei, oraz wartości, które powinny być priorytetem w kształtowaniu polityki zagranicznej. Poseł Andrzej Grzyb podkreślił, że mamy katalog ojców założycieli naszej niepodległości. Nadrzędnymi celami, które przyświecały im w działaniu była wolność i niezależność Polski, budowane w oparciu o prawo międzynarodowe. Państwo, które po połączeniu z trzech znacząco zróżnicowanych części, potrafiło się zjednoczyć i walczyć o niepodległość. Poczucie wspólnoty pozwoliło obywatelom zbudować wolny kraj. W swoim wystąpieniu Poseł Grzyb przybliżył historie naszej państwowości. Podkreślił on jak ważne jest członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych. – Umiejętność zachowania własnej tożsamości, funkcjonowania instytucji demokratycznych, a także respektowania prawa międzynarodowego pozwala nam wzmacniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej – mówił poseł.

 

Druga część debaty dotyczyła postaci, których działalność powinna stanowić źródło inspiracji w kształtowaniu i prowadzeniu polskiej polityki zagranicznej. Poseł Andrzej Grzyb wskazał, że lista tych osób jest bardzo długa. Proces tworzenia niepodległości to działanie wielu ojców założycieli, którzy potrafili ze sobą współpracować. Jeżeli jednak mielibyśmy wymienić trzy osoby, które niewątpliwie można nazwać autorytetami to Wincenty Witos, Jan Paweł II i Zbigniew Brzeziński. To postacie, które wpisały się w historie polskiej państwowości.

 

Ostatni panel dyskusji skupiał się na pytaniu o najważniejsze aspekty sytuacji międzynarodowej Polski tuż po odzyskaniu niepodległości i sto lat później. Poseł podkreślił, że podstawowym warunkiem funkcjonowania niepodległego państwa zarówno 100 lat temu jak i teraz jest jego bezpieczeństwo. Mimo upływu lat pozostaje to warunkiem sine qua non. Naszym priorytetem powinien być konsensus we wzajemnych relacjach, a nadrzędnymi wartościami były i są prawa i wolności człowieka.

 

Nagranie z debaty – soundcloud

 

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?