Z wizytą u trzech ministrów

Z trzema ministrami spotkała się w miniony piątek delegacja powiatu ostrzeszowskiego. Wicestarosta ostrzeszowski Adam Mickiewicz, burmistrz Ostrzeszowa Mariusz Witek, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz prezes Inkubatora Przedsiębiorczości Kazimierz Jurkiewicz udali się z wizytą do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra  Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka oraz sekretarz stanu w randze ministra Andżeliki Możdżanowskiej.

Z Ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wiceminister Małgorzatą Marcińską  i dyrektorami trzech departamentów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rozmawiano o zaangażowaniu środków z Funduszu Pożyczkowego TOR 10 Programu JEREMIE. Jest duża szansa na pozytywną decyzję Ministerstwa, w wyniku której linia pożyczkowa OLGD może się zwiększyć nawet do 6 milionów złotych – podkreśla burmistrz Mariusz Witek. Wyniki rozmów znane będą w ciągu tygodnia.

Podczas spotkania z Ministrem Sprawiedliwości delegacja, w imieniu mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, złożyła podziękowania Cezaremu Grabarczykowi za przywrócenie Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie. Minister przyjął wstępnie zaproszenie na otwarcie Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, które odbędzie się 1 lipca. Tematem rozmów z Cezarym Grabarczykiem były także sprawy związane z obsadą sędziowską ostrzeszowskiego Sądu Rejonowego. Minister zapewnił, że weźmie pod uwagę sugestie samorządowców, by zwiększyć liczbę sędziów do optymalnego składu – wyjaśnia wicestarosta Adam Mickiewicz.

Źródło: http://www.powiatostrzeszowski.pl

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?