Ogólnoeuropejski Program Onkologiczny Europejskich Ludowców #RakStop, priorytet PSL w Koalicji Europejskiej

ANDRZEJ GRZYB NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYM POLSKIM POSŁEM PRACUJĄCYM NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA I ŻYWNOŚCI wg VoteWatch.eu

 

Zobacz inne działania posła dr Andrzeja Grzyba związane ze ochrona zdrowia w UE:

 

 

Europejski plan główny łączący siły w walce z rakiem

 

1. Decydująca walka XXI wieku: wojna z rakiem

 

Kiedy podziały i egoizm wydają się zagrażać naszej europejskiej jedności, nadszedł czas, aby przypomnieć sobie, co Europejczycy są w stanie osiągnąć, kiedy działają razem. Musimy zacząć od tego, co jest naprawdę ważne dla obywateli oraz co wpływa na ich życie. Podczas gdy Europa jest zagrożona zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, nie możemy zapominać o naszym najbardziej podstępnym wrogu, którego nie jesteśmy w stanie pokonać. Nie wygraliśmy jeszcze wojny z rakiem.

Rak stanowi pierwszą przyczynę śmierci w coraz większej licznie krajów europejskich, a 40% z nas będzie mieć styczność z rakiem w swoim życiu. Jest to wróg nieustannie ewoluujący, który mutuje oraz przyjmuje ponad 100 różnych form. Tak wielu ludzi odważnie przechodzi przez te trudności każdego dnia, w ciszy swoich domów, poczuciu bezsilności, trudności bliskich w codziennym życiu, smutku.

Obecnie, tylko 1 na 2 pacjentów przeżywa: to nie wystarczy. Jeśli naprawdę połączymy całą nasza wiedzę i zasoby, możemy realizować ambitne cele, aby dzięki połączeniu profilaktyki, wczesnej diagnostyki i badań przesiewowych z medycyną spersonalizowaną podwoić wskaźnik przeżywalności guzów złego rokowania. W pediatrii, 80% dzieci wyleczy się. Chociaż jest to niezwykły wynik, możemy zrobić znacznie więcej i upewnić się, że co najmniej 90% zostanie wyleczonych do 2030 r. Osiągając ten cel, każdego roku można uratować 30 000 więcej dzieci na całym świecie. To nasze życie i życie naszych bliskich są zagrożone. Dlatego Europa musi połączyć siły i podjąć walkę: walka z rakiem musi być absolutnym priorytetem kolejnej Komisji Europejskiej.

 

2. Przejęcie fali cyfrowej: jeden klucz do rozwiązania

 

            Podczas gdy medycyna staje się coraz bardziej cyfrowa, kluczowe postępy technologiczne będą kształtować innowacje w sektorze zdrowia na całym świecie: znalezienie lekarstwa na raka będzie jednym z kluczowych pytań badawczych przyszłości. Jeśli chcemy odnieść sukces, Europa musi wykorzystać wielkie możliwości, jakie stwarzają rewolucyjne postępy w biomedycynie, bioinformatyce, Big Data, i sztucznej inteligencji, aby to pacjenci byli w centrum oraz wspierać ich w tym trudnych czasie w jak najmniej bolesny sposób.

To złożoność choroby sprawia, że rak jest tak niebezpieczny. Nowotwory, które często są opisywane tak samo, często będą zupełnie inne: na przykład istnieje wiele rodzajów raka piersi, ale nadal są one nazywane zbiorowo rakiem piersi. Ponadto nowotwory przechodzą proces ewolucyjny ze względu na ich niestabilność genetyczną, co oznacza, że mogą szybko stać się różne i stać się odpornymi na leczenie, które wcześniej działało. W ciągu ostatnich dwóch dekad, poczyniono rewolucyjny postęp w radzeniu sobie z tymi problemami. Immunoterapia, leczenie polegające na przyjmowaniu leków pobudzających układ odpornościowy do walki z rakiem, przyniosło obiecujące wyniki wraz z inteligentnymi kombinacjami leków, które wykorzystują dwa lub więcej znanych już leków w celu zwalczania nowotworów. Postępy w badaniach genomicznych i obniżenie kosztów sekwencjonowania DNA pozwalają na szybsze postępy w badaniach nad mutacjami komórek nowotworowych. Dalsze badania nad epigenetyką umożliwią naukowcom głębsze spojrzenie poza DNA i połączenie go z informacjami o czynnikach zewnętrznych.

Z tych niezwykłych osiągnięć w medycynie i technologii powstaje ogromna ilość danych , która ma ogromny potencjał dla nowych odkryć. Jednak takiej ilości danych nie można gromadzić i analizować w sposób tradycyjny. Dlatego tak ważne jest, aby Europa połączyła potencjał biomedycyny i Big Data, aby podjąć kolejny krok w badaniach nad rakiem i sposobach leczenia go. Ponieważ medycyna ostatecznie opiera się na wcześniejszej wiedzy i doświadczeniach, wykorzystanie możliwości oferowanych przez Big Data i sztuczną inteligencję pozwala badaczom i lekarzom na bezpośrednie odpytywanie przeszłości w celu dokładniejszego i szybszego przewidywania przyszłości. Może to prowadzić do przełomowych postępów w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów, może oznaczać szybszą diagnozę, ulepszone możliwości testowania leków, a także umożliwić bardziej dostosowane, spersonalizowane i szybsze leczenie pacjentów, aby nie marnować cennego czasu.

Pomimo imponujących postępów nadal istnieje szereg przeszkód, które uniemożliwiają pełen europejski potencjał w zakresie badań nad rakiem, leczenia go i wsparcia pacjentów.

 • Dane i informacje nie zawsze są wystarczająco udostępniane i łatwo dostępne, zwłaszcza na obszarach oddalonych i wiejskich,
 • Nawet jeśli wyniki są dostępne dzięki inicjatywom otwartego dostępu, ilość danych jest tak duża, że znalezienie pożądanej informacji może być jak szukanie igły w stogu siana
 • Dostęp do odpowiedniej infrastruktury technologicznej w celu analizy danych jest często problemem, a Europa nadmiernie polega na zagranicznych technologiach, zwłaszcza z USA i Chin, co zwiększa jej zależność od nich , jak również obawy dotyczące bezpieczeństwa.
 • Nadal istnieje duża różnica, kiedy zachoruje się na wschodzie, a nie na zachodzie Europy. W rzeczywistości, w zależności od rodzaju nowotworu, pacjent na wschodzie będzie miał 30% mniej szans na wyleczenie, co jest dramatyczną i niedopuszczalną rzeczywistością. Podobnie, obecnie na Wschodzie przeprowadza się mniej badań klinicznych niż na Zachodzie, co może utrudnić osiągnięcie postępów: w UE-13 istnieje obecnie prawie 5 000 badań klinicznych, podczas gdy w UE-15 istnieje ponad 26.000.
 • W Europie rośnie obciążenie nowotworami, ponieważ każdego roku diagnozuje się coraz więcej osób, z których wiele choruje również na inne choroby związane z ich wiekiem. Nowotwory mogą stać się trudniejsze do rozwiązania z powodu dużej liczby przypadków. Ponadto obecnie nie ma wystarczającego nacisku na strategie zapobiegania i wczesnego wykrywania, które mogłyby zostać wykorzystane do zmniejszenia tego rosnącego obciążenia.
 • Pacjenci, ich rodziny oraz wszyscy, którzy się nimi opiekują, nie tylko potrzebują wsparcia w trudnych chwilach podczas leczenia, ale także po leczeniu. Osoby, które przeżyły chorobę nowotworową, często mają trudności z powrotem do rzeczywistości z powodu uprzedzeń spowodowanych ich historią choroby. Na przykład, banki nie udzielają im kredytów hipotecznych na zakup nowego domu, firmy ubezpieczeniowe odmawiają swoich usług lub pracodawcy odmawiają ich zatrudnienia, wszystko z powodu przeszłej choroby. Pomimo całkowitego wyleczenia, są zmuszeni żyć z konsekwencjami.

Dlatego właśnie musimy przypomnieć wszystkim, czym jest Europa: Europa ma się postarać, aby każdemu zapewnić godne życie i każdemu zapewnić te same szanse. Europa polega na uczynieniu świata lepszym miejscem.

 

3. Razem możemy walczyć: uruchomienie Europejskiego Planu Generalnego w walce z rakiem

 

            W Europie mamy już wszystko, czego potrzeba, aby osiągnąć ambitne cele: błyskotliwe umysły, silną siłę napędową, zasoby, ducha innowacyjności i solidne wartości, które obejmują różnorodność. To jest źródło naszej największej siły; co czyni Europę wyjątkową. Teraz musimy patrzeć w przyszłość i podjąć naszą odpowiedzialność, aby stawić czoła wielkiemu wyzwaniu naszych czasów. Musimy tylko odnowić nasze wysiłki jeszcze raz i połączyć się jako społeczność, którą mamy szerzyć i utrwalać osiągnięcia przeszłości, wykorzystując możliwości przyszłości.

Pokonamy lukę badawczą w Europie, wykorzystując potencjał Big Data.  Big Data stanowi klucz do przyszłych postępów w badaniach nad rakiem. W zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu, analizując dużą liczbę danych pacjentów, możliwe byłoby wyraźne zidentyfikowanie oznak predyspozycji i czynników ryzyka. W diagnostyce, ponieważ rak jest ostatecznie chorobą indywidualną, byłoby możliwe znalezienie dokładnego leczenia, które działa dla konkretnej osoby i poprawi ogólną jakość terapii. W badaniach klinicznych, dostęp do większej ilości informacji pozwala na znacznie szybsze i skuteczniejsze rezultaty dla każdego rodzaju raka.

Ponieważ rak to nie tylko jedna choroba, ale dla każdego typu istnieje wiele innych podtypów, Europa musi polegać na specjalizacji i wiedzy fachowej każdego ośrodka. Dlatego tak ważne jest, aby Unia Europejska wykorzystała potencjał sieci. Dzięki utworzeniu Europejskiego Centrum Onkologii Cyfrowej możliwe jest osiągnięcie skali i masy krytycznej niezbędnej do osiągnięcia przełomowych odkryć w opiece nad chorymi na raka. Ułatwiając wymianę dużych danych w całej Europie, przyspieszylibyśmy przejście od informacji do korelacji, a ostatecznie do przyczyn, co pozwoliłoby na przykład na znacznie szybszą identyfikację czynników ryzyka i ukierunkowane leczenie pacjentów. Aby to osiągnąć, powinniśmy również dążyć do promowania wysokich standardów elektronicznej dokumentacji pacjenta w całej Europie, w formatach umożliwiających bezpieczną wymianę informacji. Centrum cyfrowe przybrałoby formę zdecentralizowanej bazy danych o strukturze współpracy, tak aby lekarze kliniczni, podstawowi naukowcy, organy odpowiedzialne za zdrowie i organizacje pacjentów mogły wiedzieć, które centrum dysponuje konkretnymi informacjami i mogą zażądać dostępu bez utraty praw autorskich przez oryginalnych twórców.

Będziemy chronić prawo naszych pacjentów do prywatności. Europa ma unikalny model innowacji: stawiamy ludzi w centrum. Dla nas to nie technologia kształtuje ludzi ; to ludzie kształtują technologię. W przeciwieństwie do Chin i Stanów Zjednoczonych, prawo do prywatności naszych obywateli stawiamy na pierwszym miejscu, a nasze wspólne wartości znajdują odzwierciedlenie w naszym podejściu do innowacji. Europejski sposób zapewni równowagę pomiędzy postępem a ochroną. Dlatego też Europa musi skorzystać z obecnie dostępnych narzędzi – takich jak kryptografia i szyfrowanie – aby zapewnić, że pacjenci pozostaną jedynymi właścicielami swoich danych. Musimy wykorzystać potencjał innowacji, ustanawiając jednocześnie jasne standardy etyczne i społeczne tworząc Internetowy Think Tank, aby przetłumaczyć nasze podstawowe wartości na epokę cyfrową.

Będziemy dążyć do opieki nad chorymi na raka w każdym kraju europejskim. Ten sam poziom opieki nad chorymi na raka powinien być równy w całej Unii. Dlatego będziemy zachęcać organizacje na szczeblu europejskim reprezentujące instytucje zajmujące się rakiem, pracowników służby zdrowia, pacjentów i inne zainteresowane strony do opracowania zestawu podstawowych standardów i opartych na dowodach wskaźników do pomiaru jakości wszystkich usług onkologicznych w celu ustanowienia Europejskiej Akredytacji Jakości Instytutów Onkologicznych.

            Zintensyfikujemy naszą strategię zapobiegania, aby zmniejszyć obciążenie rakiem. Szacuje się, że 40% nowotworów można zapobiec całkowicie, jeśli aktualna wiedza na temat czynników ryzyka byłaby lepiej tłumaczona na strategie zapobiegawcze. Dlatego, aby zmniejszyć rosnące obciążenie nowotworami ważne jest aby skupić się na zatrzymaniu choroby przed całkowitym występowaniem. Dlatego właśnie pracujemy nad Europejską strategię zapobiegania rakowi w oparciu o poprzednie inicjatywy kierowane przez UE i zainteresowane strony. Jego celem będzie zachęcanie do tworzenia międzynarodowych konsorcjów współpracy między ośrodkami badawczymi zajmującymi się profilaktyką w całej Europie, które są mniej powszechne w profilaktyce niż w leczeniu. Wspieranie wdrażania skutecznych środków regulacyjnych w połączeniu z szeroko zakrojonymi inicjatywami podnoszącymi świadomość społeczną na temat znanych czynników ryzyka, takich jak dym – szczególnie wśród dzieci – narażenie na promieniowanie UV, alkohol, niezdrowa dieta, otyłość i infekcje wirusowe (HPV) oraz narażenie na inne czynniki środowiskowe.

Poprawimy szanse przeżycia poprzez promowanie wczesnego wykrywania. Leczenie jest z pewnością krytyczne. Niemniej jednak możliwość identyfikacji choroby na możliwie najwcześniejszym etapie pozwala na leczenie nowotworu, zanim stanie się on zbyt zaawansowany. Wczesne wykrycie zwiększa szanse przeżycia, a leczenie jest znacznie tańsze w porównaniu z leczeniem bardziej zaawansowanych nowotworów. Łącząc wczesną diagnostykę i badania przesiewowe, możemy zmniejszyć śmiertelność o 20% w raku jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Dlatego chcemy zaprojektować spójną europejską strategię wczesnego wykrywania nowotworów , skupiając nasze najlepsze instytucje i ekspertów w Europie w celu zapewnienia szerszego wdrażania programów badań przesiewowych i technik wczesnej diagnostyki we wszystkich państwach członkowskich UE.

            Damy nowy impuls badaniom nad rakiem. Chcemy uwolnić potencjał całego naszego kontynentu, dlatego zamierzamy promować europejskie uniwersytety, aby wzmocnić nasze największe talenty obok przyciągania najlepszych naukowców do Europy. W naszej Unii nasza różnorodność jest naszą siłą: będziemy wspierać projekty i inicjatywy w całej Europie, które naprawdę stymulują postępy w badaniach w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia, jak również zwiększą sieciowanie uniwersytetów.

Chcemy celowo wykorzystywać badania i innowacje, łącząc biomedycynę i Big Data oraz wzmacniając nową generację naukowców zajmujących się danymi. Aby poradzić sobie z ogromną ilością danych badawczych, musimy zainwestować w sztuczną inteligencję, która byłaby dostępna dla wszystkich badaczy i może pomóc w szybkiej identyfikacji najbardziej istotnych badań w danym przypadku. W ten sposób badania rozprzestrzeniłyby się znacznie szybciej, nie ograniczałyby się tylko do najbardziej finansowanych centrów, ale obejmowały również ekspertów w całej Europie, a wyniki dotarłyby do pacjentów znacznie wcześniej.

Nasze wysiłki muszą zmierzać do zniwelowania luk w kontinuum podstawowych i klinicznych badań i opieki nad rakiem z aspektami pomocniczymi i paliatywnymi. Odnotowano ogromne sukcesy w przeżywalności niektórych typów nowotworów. Na przykład w pediatrii 80% wszystkich przypadków jest wyleczonych, 83% chorych na raka piersi przeżywa, podobnie jak ponad 85% chorych na raka gardła HPV. W sytuacji, gdy niektóre nowotwory są tak bliskie osiągnięcia 100% przeżywalności i możliwości zmniejszenia narastających zachorowań na raka, nasze ambicje wzrastają dzięki skoncentrowanym i wspólnym wysiłkom, można je całkowicie wyeliminować.

Zbierzemy naszych specjalistów, aby nie pozostawić nikogo w walce z rakiem. Nowotwory nie znają granic, więc nasze starania w walce z nim też nie powinny.  Europa musi nadal promować inicjatywy współpracy między wyspecjalizowanymi sieciami doskonałości i między sieciami, takie jak promowanie i konsolidacja współpracy między ośrodkami jako skutecznymi jednostkami współpracy, składającymi się z ograniczonej liczby partnerów, aby ich interakcja była możliwa do zarządzania i elastyczna.

Wszystkie ośrodki i szpitale w Europie, wszystkie podmioty świadczące opiekę zdrowotną w swojej specjalności, muszą być w stanie osiągnąć najwyższy standard opieki i czerpać korzyści ze skali działań w całej Europie w swoich badaniach, na przykład poprzez łączenie wiedzy na potrzeby badań klinicznych na konkretnym podtyp nowotworu. Rozpoczynając europejski program partnerski, możemy pomóc mniejszym ośrodkom i szpitalom w nawiązaniu współpracy z całą społecznością badawczą i pomóc wszystkim centrom wymieniać dane i wiedzę w celu uzupełnienia ewentualnych luk.

W regionach europejskich nie powinno być różnic w opiece nad chorymi na raka: pacjenci w odległych regionach i małych wioskach muszą być w stanie korzystać z takiej samej jakości opieki pacjentów w obszarach centralnych, a Europa musi dążyć do osiągnięcia tych samych wskaźników przeżycia dla pacjentów z dobrym rokowaniem w każdym kraju europejskim. Dlatego Europa musi wykorzystać rewolucyjny potencjał technologii, aby przełamać bariery odległości w całej Europie, tworząc europejską platformę telemedycyny i e-zdrowia.

            Pozwolimy Europie zostać leaderem dzięki najbardziej zaawansowanej infrastrukturze. Jeśli Europa chce odnieść sukces w walce z rakiem, jednocześnie chroniąc dane pacjentów, nie możemy polegać na technologii pochodzącej z Chin i USA, które nie muszą spełniać naszych standardów bezpieczeństwa. Każdy region musi mieć dostęp do superkomputerów i najnowszej infrastruktury cyfrowej. Poprzez plan inwestycyjny 4.0 Europa musi przejąć inicjatywę w dziedzinie superkomputerów i technologii wirtualnej, aby przejąć odpowiedzialność za własną przyszłość.

Będziemy wspierać inicjatywy, które pomagają pacjentom w trakcie i po leczeniu. Zapewnienie pacjentów w trakcie leczenia jest niezwykle ważne dla ich dobrego samopoczucia. Należy skupić się na wsparciu psychologicznym i emocjonalnym oraz środkach wspomagających, aby zmniejszyć skutki uboczne leczenia. Należy położyć nacisk na poprawę dostępnych informacji na temat leczenia i procesu opieki, a także na korzystanie z instrumentów cyfrowych, takich jak aplikacje wspomagające dbanie o siebie, które umożliwiają lekarzom monitorowanie pacjentów przebywających w domach między wizytami i wtedy, kiedy podróż do szpitala nie jest konieczna. Ich opiekunowie zasługują na znacznie większą pomoc w życiu prywatnym. Powinniśmy ułatwić członkom rodziny dbanie o swoich bliskich, a jednocześnie być w stanie zarządzać swoim codziennym życiem. Wreszcie, niedopuszczalne jest, że kiedy pacjentom udaje się wyleczyć, nie mogą wrócić do normalnego życia z powodu historii medycznej. Dlatego prawo do bycia zapomnianym w ustawodawstwie państw członkowskich powinno zostać rozszerzone na pracodawców, towarzystwa ubezpieczeniowe i banki, zwłaszcza dla młodych ludzi, aby zapobiec efektowi domina na raka i upewnić się, że osoby, które przeżyły, nie są dyskryminowane w dobrej jakości życia po chorobie.

Większość z nas ma drogiego przyjaciela lub członka rodziny, który walczył z rakiem. Jest to bardzo intymna sprawa dla rodziny, a jednak dotyczy nas wszystkich. Znaleźliśmy szczepienie przeciwko ospie. Znaleźliśmy penicylinę przeciwko zapaleniu płuc. Razem wykorzeniliśmy już te niszczycielskie choroby. Dlaczego nie mielibyśmy także wyeliminować raka? Zróbmy to wspólnymi siłami. Europa ma umysły, zdolność i energię: musi tylko uwolnić swój potencjał, aby przejąć inicjatywę w tej walce. Razem my, Europejczycy, możemy połączyć nasze siły i starać się znaleźć lekarstwo. Uruchommy europejski plan leczenia raka.

Rak jest jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi wielu Europejczyków. Prawie każdy ma przyjaciela lub członka rodziny, który cierpi na raka czy nawet zmarł wskutek tej okropnej choroby. Mimo że główne kompetencje w zakresie opieki zdrowotnej leżą w gestii państw członkowskich, UE może i musi wywiązać się ze swojej roli.

Autorzy:

 • Dr Matti AAPRO, członek zarządu w Genolier Cancer Center, Clinique de Genolier, Szwajcaria,
 • Angelika EGGERT, Dyrektor Departamentu Pediatrii, Onkologia i hematologia z Charité w Berlinie
 • Dr Alexandru ENIU, Cancer Institute „Ion Chiricuta ” Cluj-Napoca Romania & European School of Oncology Zastępca dyrektora naukowego, Bellinzona / Milano
 • Dr Xosé M. FERNÁNDEZ , dyrektor ds. Danych, Instytut Curie, Francja
 • Thierry PHILIP, prezes OECI i przewodniczący Instytutu Curie, Francja
 • Dr. Otmar D. WIESTLER, prezes Stowarzyszenia Niemieckich Centrów Badawczych Helmholtza
 • Manfred WEBER , główny kandydat EPL

zobacz więcej – tutaj

 

Europejscy Ludowcy już podjęli pierwsze kroki w walce z rakiem, zabezpieczając finansowania na badania skuteczniejszych terapii. – tutaj

 

 

materiał: www.eppgroup.eu

zdjęcie: lifescienceopenspace.pl

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?