Zapowiedź wydarzeń tygodnia w PE

Prezentacja sprawozdania w sprawie dyrektywy MCP

We wtorek 24 lutego o g 9.00 w komisji środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności (ENVI) odbędzie się prezentacja sprawozdania posła Andrzeja Grzyba w sprawie ograniczenia niektórych emisji ze średnich ośrodków spalania (MCP – Medium Combustion Plants).

Dyrektywa dotyczyć będzie około 150 tysięcy średnich obiektów spalania energetycznego, czyli instalacji o nominalnej mocy cieplnej od 1 do 50 MW. Są one używane do wielu różnych zastosowań (w tym energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz zapewniania ciepła/pary dla procesów przemysłowych, itp.). Są one również istotnym źródłem emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu, które są przyczyną wielu chorób w tym układu oddechowego, krążenia czy nowotworów.

Projekt sprawozdania ma na celu  zachowanie ambitnych celów dyrektywy – czyli znaczącą poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń, a jednocześnie uniknięcie podwójnej regulacji i nadmiernych obciążeń administracyjnych, szczególnie że dotyczy to głównie małych i średnich przedsiębiorstw, oraz spółek komunalnych

Wolność religii i wyznania

W czwartek 26 lutego w podkomisji praw człowieka (DROI) na wniosek Andrzeja Grzyba (koordynatora EPP w DROI) odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat: ‘Wolności religii i wyznania: Chrześcijanie i inne mniejszości na Bliskim Wschodzie’ (Freedom of religion or belief: Christians and other religious minorities in the Middle East).  http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/droi/home.html

Prześladowania na tle regilijnym to ważny i wciąż narastający problem. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z alarmująco pogarszającą się sytuacją Chrześcijan na świecie, w tym z rosnącą liczbą aktów przemocy prowadzących do okaleczeń i śmierci. Obecnie szacuje się, iż rocznie ginie na świecie od 105 do 170 tysięcy Chrześcijan, co wraz z innymi formami szykan, czyni ją najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Warto podkreślić, że Poseł Andrzej Grzyb niejednokrotnie upomniał się o prawa mniejszości etnicznych i religijnych, w szczególności chrześcijan:

www.wiadomosci.onet.pl – Walka o wolność religii w Europie. Sukces polityka z Polski

www.andrzejgrzyb.blog.onet.pl – Światełko dla prześladowanych Chrześcijan

www.wlkp24.info – Chrześcijanie są prześladowani

www.andrzejgrzyb.eu – Ochrona i promocja wolności religijnych na świecie priorytetem

www.andrzejgrzyb.eu – Poseł Grzyb upomina się o Chrześcijan

www.andrzejgrzyb.eu – Andrzej Grzyb upomina się o prawa Chrześcijan w Iraku

www.andrzejgrzyb.eu – Apel o pomoc dla Chrzescijan

www.andrzejgrzyb.eu – Solidarni z prześladowanmi Chrześcijanamiy

www.andrzejgrzyb.eu – Poseł Grzyb przeciwko postępującej dyskryminacji na tle religijnym

 

[vc_button title=”ŚWIATOWY INDEKS PRZEŚLADOWAŃ 2015 www.opendoors.pl” target=”_self” color=”btn-danger” icon=”wpb_arrow” size=”btn-large” href=”https://www.opendoors.pl/przesladowania/2015_sip/”] 

Przyszłość biopaliw w UE 

We wtorek 24 lutego w komisji środowiska, której członkiem jest eurodeputowany PSL Andrzej Grzyb, odbędzie się głosowanie w sprawie pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) i zmiany dyrektywy o jakości paliw oraz dyrektywy o wspieraniu odnawialnych źródeł energii.

Celem dyrektywy jest ograniczenie udziału w rynku paliw biokomponentów pochodzenia rolniczego (biodiesla i bioetanolu). Komisja Europejska argumentowała, że ich produkcja przyczynia się pośrednio do wycinania lasów deszczowych, a tym samym zamiast ograniczać emisje dwutlenku węgla do atmosfery powoduje ich wzrost. Badania w tym zakresie nie zostały jednak upublicznione, w związku z czym nie ma możliwości ich weryfikacji. Biorąc pod uwagę bardzo niskie prawdopodobieństwo występowania takiego procesu, a także fakt, że przepisy wspierające produkcję biopaliw zostały wprowadzone zaledwie w 2008 roku, Delegacja PO-PSL w Grupie EPL sprzeciwia się wnioskowi KE, i wspiera kompromisową propozycję Rady, gwarantującą utrzymanie produkcji biopaliw na obecnym poziomie.

Handel emisjami – głosowanie

We wtorek 24 lutego o godz. 15.00 w komisji środowiska odbędzie się głosowanie w sprawie utworzenia Rezerwy Stabilizacyjnej Rynku (MSR) dla Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).

Zgodnie z założeniami rezerwa stabilizacyjna – poprzez podniesienie cen pozwoleń na emisję CO2 – ma zmobilizować przemysł do realizacji założeń unijnej polityki klimatyczno-energetycznej i inwestycji w zielone technologie. Celem powyższych działań jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Komisja Europejska wnioskowała o uruchomienie rezerwy w 2021 roku. Ostatnie przedstawione propozycje kompromisowe mówią o utworzeniu rezerwy w 2018 roku i przeniesieniu do niej uprawnień czasowo zdjętych z rynku w tzw. procesie backloadingu. Delegacja PO-PSL w Grupie EPL sprzeciwia się tym rozwiązaniom. Członkiem komisji środowiska jest eurodeputowany PSL Andrzej Grzyb.

Więcej: zapowiedź wydarzeń tygodnia 23-27 lutego 2015, Bruksela

 

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?