Wyjazd studyjny mieszkańców powiatu poznańskiego

W pierwszym dniu października Poseł Andrzej Grzyb gościł w Parlamencie Europejskim mieszkańców powiatu poznańskiego, między innymi  Członków Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, sołtysów, przedstawicieli  Rad Osiedli oraz przedsiębiorców. W wizycie wzięły udział 43 osoby.

Celem wyjazdu było zwiedzenie Parlamentu Europejskiego w ramach visitors programme. Wi­zy­ta roz­po­czę­ła się od spotkania w  części roboczej Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy zapoznali się z infrastrukturą medialną PE, odwiedzili salę plenarną, gdzie wysłuchali prelekcji na temat roli Parlamentu Europejskiego,  pracy posłów oraz procesu legislacyjnego obowiązującego w Unii Europejskiej.

W programie wizyty zarezerwowano również czas na spotkanie z Posłem Grzybem  oraz odwiedziny w Jego biurze. Poseł Grzyb przedstawił swoją aktywność parlamentarną  oraz najbliższe  plany  wynikające  z pełnionej funkcji.

W programie wizyty znalazł się również czas na zrobienie pamiątkowego zdjęcia na tle wszystkich flag krajów Unii Europejskiej, po którym goście opuścili  gmach Parlamentu Europejskiego.

.

GALERIA FOTOGRAFII

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?