Forum+Europa 2018 – Forum Europejskiej Młodzieży Katolickiej na rzecz Zaangażowania Społecznego

W dniach 7 – 9 marca w PE w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja Forum PLUS Europa 2018 – Forum Europejskiej Młodzieży Katolickiej na rzecz Zaangażowania Społecznego, która stawia sobie za cel łączenie młodzieżowych organizacji katolickich Państw Członkowskich UE i wspieranie młodych liderów zaangażowanych społecznie.

 

W trakcie 3 dniowych spotkań  poruszono tematy dotyczące m.in.: rozwoju osobistego i tożsamości kulturowej, nauczania społecznego czy prezentacji udanych projektów młodzieżowych. W konferencji udział wzięła również młodzież z Polski.

Organizatorzy zaprosili posła do PE Andrzeja Grzyba do przedstawienia wykładu nt.: „Tożsamość narodowa w kontekście globalnym”. Jak słusznie zauważył poseł – Przestrzeń i odległości między narodami i społeczeństwami tracą na dotychczasowym znaczeniu, dystanse pokonywane są nie tylko wirtualnie, komunikacja i wymiana informacji zwiększają naszą mobilność ale i spojrzenie na własną tożsamość. – Wszystkie te zjawiska stwarzają wrażenie, że podlegamy stałemu procesowi homogenizacji i kreacji jednej europejskiej czy światowej kultury, zatem i tożsamości.

Poseł podkreślił znaczenie globalizacji w dobie dzisiejszych relacji międzyludzkich – Wyzwanie globalizacji polega więc na tym, że nawiązujemy kontakt praktycznie ze wszystkimi, że komunikujemy się z nimi na tym samym poziomie, że poznajemy ich odmienność i jednocześnie respektujemy ją lub powinniśmy ją respektować, że właśnie dostrzegamy ich tożsamość, i że nie dążymy do jej opanowania, ujednolicenia według własnego wzorca – mówił poseł.

Tak rozumiana globalizacja stwarza szansę odkrycia na nowo świata przy zachowaniu własnej tożsamości, daje możliwości wymiany poglądów i wzbogacenia kulturowego. Dzięki temu świat wprawdzie będzie się coraz bardziej do siebie upodabniał, ale z drugiej strony coraz bardziej różnił w swoim bogactwie i różnorodności.

– Narodowa tożsamość, na którą składają się rozmaite doświadczenia, w tym i religijne, wyrasta ze wspólnej pamięci – pokoleń przed nami i własnego. Dlatego jest zjawiskiem przede wszystkim kulturowym a nie politycznym – mówił poseł. W tym kontekście powstanie i rozwój takich ponad narodowych organizmów politycznych jak Unia Europejska jest nie tylko właściwą odpowiedzią na nadużycia w obszarze narodowych tożsamości, ale i oferuje nam gwarancje, że ich rozwój nie doprowadzi do wojennych dramatów i konfrontacji.

– Bez respektu wobec innej tożsamości nie uzyskamy respektu wobec własnej. I w tym kontekście globalizacja nie jest zagrożeniem. Jest szansą dla zbliżenia i zrozumienia. Zrozumieć kogoś to uznać go, respektować jego odmienność. To najwyższa forma afirmacji naszej własnej tożsamości. Mogę wszak być dumnym Wielkopolaninem – mieszkańcem mojego rodzinnego regionu z długą i bogatą historią, ale to nie przeszkadza mi, a wręcz pomaga, czuć się dumnym Polakiem. Podobnie nie przeszkadza mi to czuć się członkiem Europejskiej rodziny. A ostatecznie wszak wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi – podsumował poseł Grzyb.

 

for1

for2

for8

for7

for6

for5

 

Zobacz działania posła Grzyba na rzecz chrześcijan:

Andrzej Grzyb w obronie prześladowanych chrześcijan

Odrodzona nadzieja chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Prześladowanie chrześcijan tematem listopadowej debaty plenarnej

Prześladowanie chrześcijan na świecie – debata w PE

Zbrodnie na Chrześcijanach to ludobójstwo – debata

#WeAreN – Solidarni z prześladowanymi Chrześcijanami

Andrzej Grzyb upomina się o prawa chrześcijan w Iraku

Poseł Grzyb upomina się o Chrześcijan

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?