Ograniczenia emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów – decyzja zapadła

 W czasie posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności posłowie głosowali nad projektem sprawozdania o ograniczeniu emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą wprowadzić ograniczenia emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów.

 

Limity będą dotyczyć obiektów takich jak: generatory energii elektrycznej lub systemy grzewcze do użytku przemysłowego lub mieszkalnego o mocy od 1 do 50 MW. Posłowie Komisji Środowiska głosowali za projekt zmniejszył obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw.

 

– Zdecydowana większość popierała większość poprawek kompromisowych, co przełożyło się na silny mandat do negocjacji z Radą, które rozpoczynają się 21 maja. Chciałbym bardzo podziękować kontrsprawozdawcom za ich ciężką i trudną pracę – powiedział poseł Andrzej Grzyb (EPP, PL) – sprawozdawca.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte zdecydowana większością 60 głosów przy 8 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

 

Według projektu, maksymalne wartości emisji (wymienione w załącznikach), dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu (NOx) oraz pyłów z istniejących obiektów energetycznego spalania, mają wejść w życie:

 

• w roku 2020 – dla istniejących obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 15MW,

 

• w 2022 dla obiektów o mocy od 5 do 15MW i

 

• w 2027 dla obiektów o mocy 5MW lub mniej.

 

Dodatkowe 5 lat (nie dłużej jednak niż do 2030 roku) do dostosowania się do limitów emisji może być przyznane przez państwa członkowskie obiektom ciepłowniczym.

 

Ustawodawstwo nie powstrzymuje państw członkowskich od egzekwowania ostrzejszych standardów. W obszarach, gdzie normy jakości powietrza nie są spełnione państwa członkowskie zobowiązane są do przeprowadzenia oceny w kwestii nałożenia ostrzejszych norm.

 

Projekt w formie przegłosowanej przez Komisję Środowiska będzie przedmiotem negocjacji (Trilogów) z Radą która swoje stanowisko przyjęła już w grudniu 2014. Wynegocjowane w trilogach stanowisko musi zostać zaakceptowane w głosowaniu przez Komisję Środowiska, a później przyjęte przez całą Izbę PE oraz przez Radę. Głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu lub październiku.

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?