Skuteczne PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe skutecznie zrealizowało stawiane wcześniej cele dotyczące podziału środków unijnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W ramach polityki spójności 5,2 mld euro zostanie przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. Płatności bezpośrednie wyniosą ponad 23,5 mld euro.

Głównymi beneficjentami unijnych środków będą nie tylko rolnicy, ale także przedsiębiorcy i samorządy. PSL konsekwentnie zabiegało o przesunięcie środków z polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich. Tak też się stanie – przesuniętych zostanie 5,2 mld euro, z czego na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przeznaczonych zostanie

1,5 mld euro, na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 1,7 mld euro, a na rewitalizację infrastrukturalną i społeczną 2 mld euro.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?